Zmijozelské odkazy

Kolejní fórum
Místo, kde se řeší kolejní záležitosti, připravují se kolejní akce a mnoho dalšího.

Zmijozelský web
Místem, kde se lze dozvědět spoustu dalších informací o koleji, je Zmijozelský kolejní web.

Pomocné menu
Pro lepší počáteční orienaci na HOCZ je možné používat pomocné externí menu, které obsahuje několik základních odkazů. HOCZ však toho v sobě má skryto mnohem více, k čemu vám již menu nepomůže, a je na vás taje našeho světa odhalit sami.


© 2010 Diel M. Tarkin