Vnitřní chodba

Jakmile se po vyřčení hesla otevře Vstupní zeď, objeví se Vnitřní chodba. Prostorná, 10 metrů dlouhá, 5 a půl metru široká chodba s vysokým stropem, lemovaná po stranách sloupy. Na každém sloupu je držák s pochodní, jejichž světlo osvětluje chodbu. Prostředkem chodby je položený zelený běhoun a sloupy samotné jsou pokryty vzorem střídajících se odstínů zelené.

Z této vnitřní chodby odbočují dvě menší boční, obě 2 metry široké, s klenutým stropem. Levá boční chodba směřuje do Poradní síně, kdežto a pravá boční chodba vede do Pracovny ředitele koleje. Samotná vnitřní chodba se na svém konci rozšiřuje a končí monumentální zdvojeným průchodem o třech obloucích, z nichž ten prostřední je nejvyšší a nejširší.

Za tímto majestátním průchodem se nachází vlastní Společenská místnost.

mapa


© 2010 Diel M. Tarkin