Školní pohár v rukou zmijozelu

2060 » 2070

Bradavice jsou v letech 2047-2066 uzavřeny ?

2066/67
?

2067/68
?

2068/69
?

2069/70
2 0 0 5 2 0 0 6
2070 » 2080

2

2070/71
2

2071/72
2

2072/73
3

2073/74
2

2074/75


2075/76


2076/77


2077/78


2078/79


2079/80
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
2080 » 20902080/81


2081/82


2082/83


2083/84


2084/85


2085/86
4

2086/87


2087/88
2

2088/89
2

2089/90
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
2090 » 2100

2

2090/91
2

2091/92
3

2092/93
3

2093/94
4

2094/95
3

2095/96
3

2096/97


2097/98

2098/99

2099/00
2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1