Zmijozelská pamětní mince

Kdyby nebylo mnohdy nejistých začátků, nebylo by ani úspěšných konců. Žádný učený kouzelník se z magie nevyloupl, jen díky zážitkům, životním zkouškám a postupně nabíraným zkušenostem vznikají osobnosti, ke kterým se pak můžeme obracet, ke kterým vzhlížet.

Zmijozelská kolej proto na nejmladší studenty nezapomíná a hned od začátku sleduje a podporuje jejich aktivitu, napomáhá k upevnění vztahu mezi studenty a kolejí, dává jim prostor k nalezení svého místa a objevení svých předností. Dnes jsou to nováčci, zítra budoucnost koleje.

Zmijozelská pamětní mince je motivací k vytrvání a zároveň oceněním, projevem uznání za aktivitu, které si kolej váží. Uděluje se na Zmijozelském dni a tradičně náleží vždy pouze jednomu čerstvému druhákovi, který se během svého prvního ročníku nejvíce vyznamenal.

Oceněný student je vybírán kolejním ředitelem, kterému mohou ostatní studenti sdělovat svá doporučení. Přesná kritéria výběru nejsou dána, obvykle ale platí, že student, který chce získat Zmijozelskou pamětní minci, by se měl nejvýrazněji zapsat do povědomí nejen členů naší koleje, chovat se tak, jak se na člena ctihodného Zmijozelu sluší a řádně kolej reprezentovat, šířit její dobré jméno, aktivně se zapojovat v soutěži o Školní pohár a podílet se na kolejním a školním dění, ať už organizací nebo účastí na akcích.

Poprvé byla aktivita a přínos jednoho z nejmladších studentů oceněna na Zmijozelském dni v říjnu 2076 za zásluhy předvedené ve školním roce 2075/76. Účel zůstal stejný, v průběhu věků se toto ocenění ale jmenovalo a vypadalo různě, od diplomu až po Pamětní medaili zmijozelské koleje a Nováčkovskou pamětní minci, které na sobě nesly ražbu profilu sira Stanleyho, jednoho z kolejních ředitelů. Od října 2085, kdy se předávalo ocenění za školní rok 2084/85, má tuto podobu:

Stříbrná mince udělovaná Zmijozelskou kolejí nejaktivnějším studentům prvního ročníku se předává v dřevěné krabičce vystlané zeleným sametem. Ta je zdobená decentní rytinou připomínající vlnící se háďata. Jedna ze stran krabičky je prosklená, aby bylo lesklou minci o průměru asi sedmi centimetrů dobře vidět.

Rub mince zdobí had s otevřenou tlamou, po obvodu je vyražen školní rok, za který byla mince slavnostně udělena. Líci dominuje jemně vystouplý nápis prohnutý tak, aby kopíroval tvar mince:

Zmijozelská kolej svému nejlepšímu prvákovi na počest
Nechť Tvé úsilí vytrvá,
Zmijozel Ti to, co potřebuješ, dá.

Nesmazatelným a neblednoucím inkoustem jsou ve starobylých Svitcích tvořících zmijozelskou historii navždy vepsáni tito studenti:

2075/76   Teodorik Valdorius

2076/77   Charly Coureyová & Rei Hino

2077/78   Sváhá Thákurová

2078/79   Leah A. Wildrose

2079/80   Teila Helly Clarisová

2080/81   Ronnie McGrathová

2081/82   Sinéad Tovey

2082/83   Thomas Dark

2083/84   Mackenzie Woods

2084/85   Stormy Templeton

2085/86   Viktorie Bennett

2086/87   Isabella Claire Bloom

2087/88   Theodoric F. Addair

2088/89   Katie Clarkson

2089/90   Cameron Kydd

2090/91   Corey J. Kingsley

2091/92   Lindsey Prise

2092/93   Catherine Blackmoon & Micah Aston

2093/94   Robin S. Shernay

2094/95   Lea Heliss Moonligtová

2095/96   Quentin S. Thornby

2096/97   Claudia Pearl Montgomery & Madison Mayer & Alexander Raleigh


© 2015 Jane Boneová