Zmijozelským nováčkům - stručný manuál k HOCZ

Tento dokument byl vytvořen pro nové přírůstky do naší staroslavné Zmijozelské koleje, který vás seznámí se základními informacemi a pravidly, které je dobré znát.

Základní pravidla života studenta

Jako prváci pochopitelně nemůžete do Prasinek (až od třetího ročníku). Studenti nemohou bez doprovodu profesora do Tréninkové místnosti ani do Zapovězeného lesa. Dále je zakázaný vstup na pozemky školy po desáté večer (večerka) a na ošetřovnu se mimo návštěvní hodiny taky nesmí. Budete-li přistiženi profesorem tam, kde nemáte být, budou za to koleji strhnuté body. Za některé přestupky hrozí trest a za nevypracování přijde kolej o body. Nevhodné, drzé až arogantní chování a odmlouvání profesorům taky stojí body. Rovněž platí zákaz pokoušet se plavat v Jezeře bez absolvování plaveckého kurzu.

Toto vše jsou herní prohřešky, za něž nese odpovědnost i tíhu trestu vaše postava (třebaže to budete vy, kdo bude psát případný písemný trest); danou postavu ovšem vy jako hráči řídíte a ovlivňujete. Mezi běžnou drzostí a špatným hraním RPG, kdy se nezvládnete vžít do role studenta a nereagujete úměrně situaci (což už je chyba hráče, kterou nelze vymlouvat na charakter postavy), je hranice, kterou se nevyplácí překročit.

Návštěva Zapovězeného lesa však může skončit smrtí vaší postavy, čímž skončí její život a vaše hra. Při přespříliš přeháněném porušování školního řádu však může být hráč shledán za nekalý živel záměrně kazící hru ostatním a odstraněn, herně skončí postava coby duševně chorá zavřena u Munga.

Body školního poháru lze ztratit i za špatně vypracovaný úkol (známka 4 a 5). Body se naopak získávají za úkoly, pokud z nich dostanete dobrou známku (z referátů je pouze známka bez bodů). Taky se tu objevují bodově hodnocené soutěže a kvízy. A samozřejmě questy, které se objevují náhodně. Za účast v nich a za činy během nich lze získat nějaké body.

No a samozřejmě prváci nemohou mít s sebou na Hradě vlastní košťata, stejně jako se nemohou stát členy kolejního famfrpálového držstva bez absolvování LET1. Ale když se domluvíte s kapitánkou, tak nic nebrání tomu, abyste se přišli aspoň podívat.

V rámci naší Zmijozelské koleje také funguje systém Patronů. To znamená, že každý nový zelený student je přidělen k některému z dobrovolníků z řad starších studentů, na které se můžete během prvního ročníku kdykoliv obrátit s jakoukoliv otázkou či žádostí o pomoc, než se plně seznámíte s tím, jak HOCZ a naše kolej funguje.

Pravidla a tresty

Na HOCZ existují dvě sady pravidel: pravidla hry a školní/studijní řád. Když tato pravidla porušíte, zákonitě bude následovat trest. Ovšem je třeba tyto dvě sady pravidel (a za jejich porušení následujících trestů) důsledně odlišovat a oddělovat, nejsou totéž.

Když porušíte pravidla hry, když porušíte herní principy, budete potrestáni vy, hráči. V závislosti na míře provinění bude následovat nejprve upozornění na porušování pravidel a pak může následovat dočasné či až trvalé vyloučení ze hry.

Když porušíte školní řád, potrestána bude vaše postava. Tresty za porušení řádu neberte jako omezování neřkuli jako útok na svoji osobu (na hráče), ale jako nedílnou součást hry. Tresty za porušení řádu jsou v rovině poslání leštit poháry (dočasné znepřístupnění hry, protože právě leštíte), stržení bodů či uložení písemného trestu. Byť písemný trest bude vypracovávat samozřejmě hráč, ani jedno není cíleno proti hráči, je to jen herní reakce na herní jednání vaší postavy. Porušení školního řádu není porušením pravidel hry, je naopak součástí hry. Tresty za tato porušení řádu jsou součástí hry také.

Pouze v případě, že by bylo porušování školního řádu přeháněné, příliš časté či konané způsobem neodpovídajícím věku postavy, sklouzává to k porušování herních pravidel a tam se to již může setkat až s trvalým vyloučením ze hry.

Peníze  gl sp sk

A teď také i něco málo k penězům. Většina z vás by to již měla znát, ale přesto pro jistotu, ono převody mezi kouzelnickými mincemi nejsou ničím jednoduchým.

1 gl =  17 sp = 493 sk = 180,000 Kč = 7,200 €
         1 sp =  29 sk =  10,588 Kč = 0,424 €
                  1 sk =   0,365 Kč = 0,015 €

Hrad

A teď už jen pár drobností v zorientování se na Hradě. V menu NÁPOVĚDA (levý sloupec) jsou sepsaná pravidla HOCZ, návod k postavě a k chatovacím místnostem. Jsou to sice dlouhé elaboráty, ale vyplatí se si je přečíst.

V menu OSOBA (levý sloupec) jsou odkazy na nastavení profilu, přístup do koleje (nonRPG společenská místnost a kolejní nástěnka) a přehled tvého majetku. RPG spolka se nachází v pravém sloupci ve sklepení hradu.

Zápis na předměty je v sekretariátu (druhé patro), kde si zvolíte (až zápis otevřou), na jaké předměty chcete chodit. Tamtéž se nachází nástěnka školy, nástěnka brigád a nástěnka soutěží. A přesně tamtéž se nachází i školní řád (taky dobré ho mít přečtený).

Pokud zjistíte, že vám něco chybí pro zápis na vámi vybraný předmět (což se samozřejmě stát může) tak není třeba si zoufat. Můžete se pokusit si potřebné věci sehnat přes inzeráty a nebo můžete navštívit ve čtvrtém patře Lokovy krámy, což je obchůdek před lety zřízený bradavickým domácím skřítkem Lokem a v němž je celá řada učebnic a školních pomůcek. A nebo se taky můžete poptat spolužáků z vyšších ročníků, jestli by vám potřebnou věc nepůjčili nebo neprodali. K obchodování mezi studenty slouží nástěnka inzerátů, která se nachází v pátém patře. Tam může kdokoliv z vás napsat cokoliv, co sháníte, nebo naopak chcete prodat a pak už jen čekat na odpovědi od zájemců.

Výuka na HOCZ

Cílem výkladů je naučit něco vás, hráče. O našem světě, o tom jak věci v kouzelnickém světě fungují, o principech, na nichž kouzelnická společnost stojí a jak se vyvíjela. To vše vám má pomáhat se v našem světě vyznat a hrát v něm za svoji kouzelnickou postavu a zároveň simulovat, jak se vaše postava během studia dovídá a umí více a více věcí. Cílem úkolů je dotvářet simulaci školního prostředí, klást podmínky na postup ročníky (každá hra potřebuje překážky nutící hráče je překonat), ačkoliv reálné podmínky na hráče nejsou nikterak přísné.

Výuka probíhá offline. Vyučující v průběhu školního roku vyvěšují výklady, kterých je obvykle během školního roku 7 až 9 (v RPG však samozřejmě probíhá pravidelná denní výuka, tedy několikanásobně více hodin, než výkladů). Není tedy nutno být v konkrétní den a konkrétní hodinu online, vyvěšený výklad je přístupný po celý školní rok. Pod výkladem jsou odkazy k listování předchozími výklady předmětu daného školního roku.

Z výkladů je zadáván i úkol, který má určitý termín na vypracování (běžně 10-15 dnů). Je obvyklé, že na jeden výklad připadá jeden úkol, ale není to pravidlo. Z každého předmětu je třeba pro závěrečnou klasifikaci (známku na vysvědčení) získat určitý počet známek, není tedy nutné mít úplně všechny úkoly. Klasifikační podmínky bývají uvedeny v úvodním výkladu, případně se můžete zeptat profesora. Máte-li obavy, že nesplníte požadavky klasifikace, vždy můžete zažádat o dodatečný referát, jehož vypracováním získáte dodatečnou známku. Uzavřené úkoly se ve vašem úkolníčku přesouvají do záložky "archiv" kde se můžete podívat na získanou známku, přečíst si případný komentář od vyučujícího k vašemu vypracování a samozřejmě můžete v archivu listovat i svými úkoly z minulých ročníků.

Na předměty se lze zapsat na sekretariátu, kde si zvolíte a zapíšete se (po jednom), na jaké předměty chcete chodit. Na HOCZ jsou celkem čtyři typy vyučovacích předmětů:
» Povinný předmět
» Povinně volitelný předmět
» Volitelný předmět
» Seminář

Základy magie jsou povinným předmětem, ty zapsané mít musíte a bez jejich absolvování (bez závěrečné známky) nelze postoupit do dalšího ročníku. K tomu taktéž musíte získat závěrečnou známku alespoň z jednoho povinně volitelného předmětu pro svůj ročník. To je požadované minimum, aby vaše postava mohla postoupit do dalšího ročníku. A protože Základy magie jsou pouze v prvních dvou ročnících, pro další ročníky platí už jenom jako minimální podmínka jednoho povinně volitelného předmětu. Ale pozor na podmínku ročníku: když (např.) v pátém ročníku vystudujete pouze Lektvary3, tedy předmět třetího ročníku, nemáte vystudovaný povinně volitelný předmět svého ročníku a nesplnili jste podmínku pro postup do ročníku dalšího.

Zmijozelská kolej a zelené odkazy

O událostech v naší vlastní koleji a o kolejních záležitostech se nejvíce dozvíš z non-RPG společenské místnosti (tzv. kolejní diskuse, kde ji najít jsme již psali) a z kolejní nástěnky.

Kolejní fórum
Místo, kde se řeší kolejní záležitosti, připravují se kolejní akce a mnoho dalšího.

Zmijozelský web
Místo, kde se lze dozvědět spoustu dalších informací o koleji, je Zmijozelský kolejní web.

Pomocné menu
Pro lepší počáteční orientaci na HOCZ je možné používat pomocné externí menu, které obsahuje několik základních odkazů. HOCZ však toho v sobě má skryto mnohem více, k čemu vám již menu nepomůže, a je na vás taje našeho světa odhalit sami.

Další důležité odkazy

POSTAVA
Vaše postava je to, co jste vy v rámci HOCZ. Postava není přesně vy, vaše postava je samostatná osobnost. Vy ji ovládáte, ale postava má svoji vlastní povahu, nálady, názory, svoji vlastní minulost, svůj vlastní vzhled a styl. Více se o tom můžete dovědět zde:
» Nápověda k postavě
» Pravidla popisu postavy

PRAVIDLA A ŘÁD
Jako každá hra má i HOCZ svá pravidla, jako každá škola i Bradavice mají svůj školní řád a pokyny ke studiu. Rozdíly mezi pravidly hry a řádem školy snad netřeba vysvětlovat, kdyby ano, je to popsáno v sekci "Pravidla a tresty". Jednotlivé sady pravidel naleznete zde:
» HOCZ Příručka z RPG školky
» Pravidla
» Možnosti chatu
» Školní řád
» Studijní řád

KAM S DOTAZY
V případě, že se budete chtít na něco zeptat, je nejlepší se obrátit na prefekta či primuse své koleje, případně položit dotaz v kolejní diskusi (tzv. nonRPG spolka). Krom toho tu jsou ještě i další možnosti:
» Diskuse o RPG, kde se lze zeptat na cokoliv související s hraním
» Ředitelna, kde se lze zeptat na cokoliv souvisejícího s výukou a chodem školy

STRÁNKY SRAZŮ
HOCZ v průběhu roku pořádá různé srazy v různých koutech republiky. Na tyto srazy se přihlašujeme předem. Na stránce jsou jak plánované srazy, tak i srazy již proběhlé (s fotografiemi a reporty).
» Srazy HOCZ.


Takže ať se vám u nás na HOCZ líbí
a ať děláte Zmijozelské koleji a jejím barvám čest.

S přáním štěstí ve hře a ve studiích
vedení Zmijozelské koleje


© 2010 Diel M. TarkinZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU