Kroužky a jiné zájmové aktivity

Mimo akce a aktivity pořádané školou nebo kolejí existují různé více či méně oficiální studentské kroužky, spolky, setkání a jiná zájmová uskupení. Jejich cílem je nejen plodné využití volného času a vybití přebytečné energie, ale také zdokonalování se v určitých oblastech a schopnostech, rozvíjení přirozeného talentu, získávání nových dovedností, seznámení se a sdílení zábavy s ostatními podobně zaměřenými studenty. Vzájemná podpora a předávání zkušeností navodí správného týmového ducha, naučí sounáležitosti a spolupráci.

Studentské kroužky, jak vyplývá ze samotného názvu, zakládají a vedou sami studenti, pomoc ze strany profesorů bývá minimální, aby studenti měli možnost naučit se samostatnosti a zodpovědnosti a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, co všechno obnáší příprava, organizace a vedení jednotlivých setkání. Vedoucí kroužku nicméně musí být v kontaktu se zástupcem vedení školy a informovat ho o náplni a fungování kroužku, náročnější a nebezpečnější aktivity musí být předem konzultovány, ne-li přímo schvalovány.

Nejčastěji bývají zakládány kroužky:
» sportovní
» studijní
» hudební
» čtenářské
» dramatické

Vždy záleží na zájmu studentů. Než se pokusíte založit kroužek nový, zjistěte si, zda už obdobně zaměřená setkání neprobíhají a nemohli byste své snažení spojit.

Na co si dát pozor?

Nevýhodou studentských kroužků bývá nespolehlivost jejich vedoucích i členů. Spolek často přímo stojí na zakladateli a organizátorovi, jeho časových možnostech a kreativitě, resp. schopnosti členy motivovat a průběžně a vytrvale tvořit atraktivní náplň společných setkání. Připravte se na to, že aktivita členů bývá kolísavá, zvlášť pokud je dostatečně nezaujmete. Kroužku se musíte věnovat na sto procent, přičemž je důležitá příprava na každé jedno setkání.

Kdo může kroužek založit?

Organizátorem můžete být i vy. Na věku až tak nezáleží, nicméně mladší studenti často nemají potřebnou autoritu. Obecně lze ale říct, že stačí dobrý (skvělý!) nápad, dostatek času, energie a schopností potřebných k organizaci a zajištění náplně kroužku. Neobejdete se ani bez zájmu studentů a jistých tvůrčích a vůdčích předpokladů.

Jak kroužek založit?

Kroužky mohou být celoškolní nebo kolejní. Pokud se nejedná o jednorázová setkání pár kamarádů, ale o organizovanou skupinu, vždy byste měli kroužek nahlásit, ať má vedení školy přehled o tom, co se mu děje pod střechou.

Celoškolní kroužky se hlásí či spíše konzultují se Studentskou radou nebo zástupcem ředitele, kolejní kroužky s ředitelem koleje. Než jsou schváleny a je jim umožněno oficiálně fungovat, bývá posouzena zodpovědnost zakladatele a organizátora a charakter kroužku – zda neporušuje školní řád, je zvládnutelný a pro studenty bezpečný. Hodně štěstí všem!


Ve Zmijozelu v průběhu let probíhaly nebo probíhají tyto kroužky:
» Zmijozelská všehochuť
» Studentský sportovní spolek
» Roztleskávačky


© 2016 kolektiv