Pravidelné kolejní akce

Zmijozelští studenti jsou pověstní svou cílevědomostí, vytrvalostí a vůlí na sobě pracovat do úmoru, zlepšovat se a dosahovat vynikajících výsledků v oblastech, které je zajímají. Díky povahovým předpokladům a možnostem, které Bradavice nabízejí, se zmijozelští studenti mohou stát velkými a úspěšnými. Starodávná magie, kouzla, knihy a profesoři ochotní pomoci s rozvojem potenciálu jednotlivců, spolu s podporou koleje, to jsou základy, na kterých se dá stavět.

Vysvědčení plné jedniček a snaha to někam dotáhnout ale mnohdy nestačí. Někdy je potřeba znát tu správnou osobu, která má klíč od těch správných dveří nebo mapu s vyznačenou zkratkou, díky které se tam, kam potřebujete, dostanete rychleji a snadněji. Ano, k úspěchu mohou výrazně napomoci ostatní lidé – ať už se jedná o profesora nebo bývalého spolužáka, který se přimluví, doporučí, sežene.

Zmijozel se snaží udržovat dobré vztahy nejen mezi studenty, ale také se členy profesorského sboru, současnými i bývalými, a zejména s absolventy. Akce, které kolejní vedení během školního roku pořádá, mají za účel nejen rozvíjet schopnosti zmijozelských a aktivně využívat jejich volný čas, ale také jsou příležitostí k poznávání nových tváří a upevňování starých přátelství.

Realizované akce jsou každý rok jiné, některé pořádá vedení koleje, jiné samotní studenti (viz také kolejní kroužky), několik stálic se ale pravidelně opakuje. I když se liší náplň či průběh, jejich podstata přetrvává. Tyto akce už ke Zmijozelu patří a oblíbili si je nejen studenti, kteří se rok co rok účastní.

Studenti se v průběhu celého roku můžou těšit na následující:

Zahajovací slavnost

Den zařazení do koleje patří k nejvýznamnějším okamžikům bradavického studenta. V momentě, kdy Moudrý klobouk dosedne sotva jedenáctiletému dítku na hlavu, nahlédne do jeho mysli a vyřkne jméno té pravé a jediné správné koleje, se z nováčka stává právoplatný student a člen koleje. Pár sekund a jeden nesmírně mocný magický předmět rozhodne o vaší budoucnosti. Kolej se stane vaší druhou (mnohdy první) rodinou a přímo tak ovlivní následujících pět až sedm let vašeho života, nepřímo pak i celý jeho zbytek.

Nejedná se tedy o kolejní akci jako takovou, nicméně oslavit zařazení do Zmijozelu můžete jen jednou. První společná večeře (či spíše hostina) a následné setkání a seznámení se spolužáky ve společenské místnosti je důležitým mezníkem, který se nedá pominout. Ve školním roce 2079/80 byla poprvé součástí zahajovací slavnosti také prezentace kolejí – každá kolej si pro nové studenty připravila menší, originální scénku dle vlastního uvážení. Tato přehlídka proběhla naposledy ve školním roce 2086/87 a následně byla pro časovou náročnost a protahování slavnosti zrušena.

Tradiční seznamovací táborák

Tuto tradici založil jeden z bývalých kolejních ředitelů sir Thomas Stanley, respektive jeho zástupkyně Nyneiva Danae al’Mearová. Jedná se o posezení na mýtině u táboráku ku příležitosti přivítání nových studentů v koleji, které se koná každé září již od roku 2077.

Ne vždy je pro studenty prvních ročníků snadné “zapadnout” do částečně uzavřené komunity, kterou kolej bezesporu je, mezi studenty, kteří se už léta znají. Navázání nových přátelství, prohloubení těch stávajících a zapojení se do chodu a života v koleji napomáhá právě seznamovací táborák. Akce se koná hned na začátku nového školního roku, obvykle na mýtině, kde je speciálně pro tuto příležitost zmijozelským povoleno rozdělat oheň a usednout kolem něj se svým kolejním ředitelem. Akce je určená jak pro studenty prvního ročníku, aby měli lepší možnost se seznámit se staršími spolužáky, tak pro starší studenty, kteří tak mají možnost poznat nové zelené tváře.

Hřejivé plameny táboráku, zvuk praskajícího ohně stravujícího polínka, něco dobrého (někdy i spáleného) na zub a rytmická písnička, vyprávění příběhů nebo společná hra dobré náladě neuškodí, ba naopak podpoří týmového ducha a přátelskou atmosféru. A to je také účelem této akce.

Zmijozelský den

Už z názvu je patrné, že se jedná o den pro zmijozelské významný. Den, který už každá zmijozelská duše bere za tradiční. Aby také ne, když se první Zmijozelský den konal již v roce 2071, tehdy pod vedením bývalé kolejní ředitelky Margaritte Vanesy De Jarden a jejího zástupce a po čase také nástupce sira Thomase Stanleyho. Tradici vždy přebírá aktuální kolejní ředitel a Zmijozelský den se tak pořádá dodnes.

Na této slavnostní události konající se obvykle na konci října se setkávají současní studenti s absolventy koleje a vybranými hradními profesory. V poklidné atmosféře společenské místnosti si pochutnávají na dobrém jídle i pití a baví se.

Celý večer je rozdělen na oficiální a neoficiální část. V oficiální části kolejní ředitel hodnotí předchozí školní rok, nejúspěšnější studenti jsou oceněni kolejními vyznamenáními a probíhá také obřad jmenování nových členů zmijozelského vedení do funkcí, při kterém se zavážou k řádnému a svědomitému plnění svých povinností a vlastnoručním podpisem prokážou, zda jsou této pocty hodni a na své místo vhodní. Studenti prvních ročníků mají možnost zaznamenat své jméno do Svitku, čímž se nenávratně zapíší mezi právoplatné členy Zmijozelu.

Neoficiální část je pojata v uvolněnějším duchu jako volná zábava podpořená hudbou. Stávající studenti se mohou seznámit se zmijozelskými absolventy nebo se blíže poznat s pozvanými profesory. Rozhovory neutichají dlouho do noci a hudba zve k tanci.

Vánoční aktivity

Stejně jako doma, i ve škole je potřeba se připravit na Vánoce. V této části roku probíhají různorodé aktivity. Cílem je se zabavit, užít si se spolužáky příjemnou atmosféru, upéct si perníčky a jiné cukroví, zazpívat koledy, napsat dopis Otci Vánoc nebo si vyzdobit společenskou místnost. Zelení se každoročně scházejí zejména při výpravě pro stromek do Zapovězeného lesa a také při následném zdobení stromečku.

Závěrečný kolejní výlet

O pravidelné výpravy mimo brány hradu se zasloužily zejména dvě bývalé studentky Zmijozelu, dlouholeté a nerozlučné kamarádky, členky studentské rady, které z Bradavic odcházely společně a chtěly se s kolejí náležitě rozloučit. Lena Madeira a Teila Helly Clarisová s podporou kolejní ředitelky Jane Boneové spáchaly na konci roku 2085/86 první dvoudenní výlet mimo hrad.

Od té doby na konci každého školního roku vyrážejí zmijozelští studenti na již tradiční závěrečný kolejní výlet. Někdy je studentům dopředu odtajněno, kam se pojede, jindy je zase lokace výletu překvapením. Může se jednat o výlet na nějaké zajímavé místo (např. návštěva jeskyně, hradu apod.), nebo se studenti jedou jen tak bavit a relaxovat (např. návštěva lesního zábavního parku, piknik apod.). Výlety bývají obvykle vícedenní a organizuje je kolejní ředitel, který si k sobě na pomoc s dozorem nad studenty může přizvat další členy profesorského sboru. Pro mnohé studenty je přitom kolikrát zážitkem už jen cesta přenášedlem a přistání na neznámém místě…


© 2016 kolektiv