Greyúv řád

Nejen studenti, ale taktéž i profesoři získávají za svou pomoc koleji ocenění. Greyův řád, založený září roku 2077 Theodorem Stanley Greyem, je cena, která se uděluje těm profesorům, kteří do Zmijozelu vložili kus sebe a daný rok ukázali nezvyklou píli. Obvykle to bývají samotní kolejní, pokud se ale vedoucí koleje rozhodne, že si jej zaslouží i někdo jiný, často putuje i do těchto rukou.

Mimořádné zásluhy ve fungování koleje, vstřícný přístup a obětování vlastní času i energie kvůli studentům. To vše se oceňuje a nezapomíná.

Nositelé řádu:

2076/77   Theodor Stanley Grey

2077/78   Nyneiva Danae al´Mearová

2078/79   Sir Thomas Stanley

2079/80   -

2080/81   Virginia Griffin

2081/82   Alanyniss Almearová

2082/83   Bianca de Shell

2083/84   -

2084/85   Nyneiva Danae al´Mearová

2085/86   -

2086/87   -

2087/88   -

2088/89   -

2089/90   -

2090/91   -

2091/92   -

2092/93   -

2093/94   -

2094/95   -

2095/96   Jane Boneová

2096/97   -


© 2020