Jak Bradavičník vypadal v letech 2076–2089?

Každá kolej měla svojí část novin, které dohromady vytvářely jeden celek. Ve Zmijozelské sekci jsme měli celkem pět rubrik, do kterých mohli studenti psát:

Hadí Jazyk - V této rubrice jsme se věnovali pouze a jen Zmijozelské koleji. Patřily sem všechny články týkající se našich akcí, slavností či ostatního dění z našeho chladného, ale milovaného sklepení.

Zeleným inkoustem - Rozhovory se studenty, profesory, duchy, prostě vším co obývá náš hrad a mluví. Tématem byly i studentské záležitosti, příběhy a povídky některých autorů nebo samotných studentů a sem tam i nějaké ty drby.

Ve školní lavici - V této rubrice jsme se věnovali kulturnímu a společenskému dění na škole, novinkám z vyučování a všemu, co se týkalo naší dokonalé školy.

Na koštěti - Rubrika speciálně pro příznivce létání a famfrpálu. Školní i mimoškolní famfrpál, košťata, létání obecně.

Ze světa kouzel - Poslední rubrika se zaměřovala na dění v kouzelnickém, ale i mudlovském světě a všechno, co byste měli nepochybně vědět.


Funkce

Šéfredaktor
Každá sekce novin měla svého kolejního šéfredaktora, který zodpovídal za články v jeho části. Vybíral ho kolejní ředitel na začátku nového školního roku z aktivních redaktorů. Šéfredaktor pak patřil mezi širší vedení Zmijozelské koleje. Staral se o provoz zmijozelské sekce Bradavičníku – otevíral nábor redaktorů, motivoval a inspiroval redaktory, vyhazoval ty, kteří nevykazovali dostatečnou aktivitu, spolupracoval s ostatními šéfredaktory, měl na starosti schvalování, příp. úpravy a zamítání článků patřících do jeho sekce apod. Zároveň pak s kolejním ředitelem navrhoval výši odměn redaktorům.

Redaktor na plný úvazek
Redaktorem na plný úvazek se mohli stát všichni studenti od druhého ročníku výše, dotyční měli v redakci vlastní židli. Mezi jejich povinnosti patřilo pravidelné psaní článků na vlastní téma či komunikace se šéfredaktorem (radit se s ním o článcích, informovat ho o důvodech svojí momentální neaktivity atd.).

Redaktor na částečný úvazek (tzv. korespondent)
Mezi tyto redaktory se řadili převážně studenti prvních ročníků. Z jejich pozice nevycházely žádné povinnosti. Nemuseli pravidelně psát články, pokud měli chuť se zapojit, stačilo poslat kolejnímu šéfredaktorovi již hotový článek. Šéfredaktor ho pak překontroloval, opravil a poté zveřejnil pod rubriku Korespondenti, se jménem autora-korespondenta na konci článku.


Složení redakce v průběhu let

2076/2077
Šéfredaktor: Lucas A. Laurie
Redaktoři: Diel M. Tarkin, Cakel DeLaMoon, Jennifer Ryanová, Kate McRadcliffová, Tykyen Santosius Roovelt

2077/2078
Šéfredaktor: Lucas A. Laurie
Redaktoři: Jennifer Ryanová, Kate McRadcliffová

2078/2079
Šéfredaktor: Lucas A. Laurie
Redaktoři: Kate McRadcliffova, Bonnie Smith, Debby Willsnova, Jennifer Ryanová, Jacquelinne V. Gordon
Korespondenti: Zorka Wolfová, Leah A. Wildrose, Bianca de Shell, Veronica Sweinová, Bartleby Belows

2079/2080
Šéfredaktor: Lucas A. Laurie
Redaktoři: Leah A. Wildrose, Bartleby Belows, Bonnie Smith
Korespondenti: Shirley Griffin

2080/2081
Šéfredaktorka: Leah A. Wildrose
Redaktoři: Bartleby Belows, Bonnie Smith, David Williams
Korespondenti: Elvíra Mort, Isabelou Cortino, Charly Coureyová, Geoffrey Crane, Alicia Jane Pike, Ronnie McGrathová, Jack Pearson, Lena Madeira, Yuuki Lawliet

2081/2082
Šéfredaktorka: Leah A. Wildrose
Redaktoři: Bartleby Belows, David Williams, Charly Coureyova, Mia Meler
Korespondenti: Ronnie McGrathová, Stacy Mountbatten, Valeria N. O’Donnel

2082/2083
Šéfredaktor: Bartleby Belows
Redaktoři: Katie S. Wolfans, Valeria N. ODonnel
Korespondenti: Beatrice de la Crue, Andre Angels

2083/2084
Šéfredaktor: Bartleby Belows
Redaktoři: Katie S. Wolfans
Korespondenti: Anet Wolf Lun

2084/2085
Šéfredaktorka: Katie S. Wolfans
Redaktoři: Bartleby Belows
Korespondenti: Blogfar O’Dian, London N. Grey

2085/2086
Šéfredaktor: Blogfar O'Dian
Redaktoři: Miranda Maybo, Katie S. Wolfans
Korespondenti: Viktorie Bennett

2086/2087
Šéfredaktor: Blogfar O'Dian
Redaktoři: Raven V. Darkwood, Viktorie Bennett, Miranda Maybo

2087/2088
Šéfredaktorka: Raven V. Darkwood
Redaktoři: Miranda Maybo
Korespondenti: Sirell S. Lorxon, Theodoric F. Addair

2088/2089
Šéfredaktorka: Raven V. Darkwood
Korespondenti: Aria Marley, Finnick Darkbloom, Phillip Jose Gray


© 2016 kolektiv