Roztleskávačský tým

Roztleskávačský kroužek vznikl v průběhu let ve zmijozelské koleji několikrát, bohužel nikdy neměl dlouhého trvání. Toto dobrovolné sdružení studentů všech ročníků slibovalo hlavně odpočinek od školních povinností a vybočení ze zajetých kolejí.

Dochované zmínky o vzniku kroužku pocházejí z roku 2080, přičemž není vyloučeno, že se jednalo o znovuotevření, které navazovalo na dávno zapomenuté pokusy starších studentů podpořit zmijozelský famfrpálový tým roztleskáváním. Cílem kroužku bylo něco víc než jen přežívat den za dnem mezi vyučováním a domácími úkoly. Šlo o smysluplné trávení volného času a především o posílení těla i ducha, o prezentaci zmijozelské koleje, shledání se s přáteli, o získání nových dovedností a posunutí fyzických možností. Ve školním roce 2080/2081 se stala hlavní kapitánkou týmu Teila Helly Clarisová, zastupovala ji Lena Madeira. V té době byly také dvě trenérky – Debby Willson a Nicoll T. Smith. Tým měl i svého mluvčího – Edward McCoul.

Kroužek pokračoval i ve školním roce 2081/2082, tentokrát s obměnou ve vedení. Kapitánkou se stala Lena Madeira, trenérkou a zástupkyní kapitánky byla zvolena Sofí Emma Pocketová. Setkání kroužku probíhala každý týden povětšinou v tréninkové místnosti (na základě zvláštního povolení), při pěkném počasí se trénovalo na hřišti. Díky nadšení členů se z roztleskávaček ale stalo něco více než pouhý doplněk famfrpálového týmu.

Roztleskávalo se i ve školním roce 2082/2083. Kapitánkou zůstala Lena Madeira. Sofí Emma Pocketová byla sesazena z pozice trenérky a zástupkyně kapitánky a na její místo byla zvolena Sarah Evansová. Kroužek byl následně ovšem přerušen z důvodu časové vytíženosti členů a nezájmu z řad nových studentů.

Ve školním roce 2085/2086 byl kroužek roztleskávaček znovuotevřen. Fungoval pod taktovkou Lily Thomas, které v první polovině roku vypomáhal Ewan J. Williams. Navzdory slibnému začátku se kroužek opět potýkal s malým zájmem ze strany studentů, jejich nedisciplinovaností a provázely ho i další komplikace jako třeba studijní vytíženost kapitánky. V následujícím roce byl kroužek nahrazen sportovním spolkem, který má podobné cíle, ale je pro studenty atraktivnější z důvodu širšího zaměření a vícestranných aktivit.


© 2016 kolektiv