Poradní síň

Levá boční chodba odbočující z Vnitřní chodby vede do Poradní síně, nazývané též někdy jako Kapitulní síň. Chodba je dlouhá, klenutá se zdmi pokrytými olejomalbami kolejních ředitelů, jež se vystřídali na pomyslném trůně Salazara Zmijozela od znovuotevření Bradavic.

Chodba vyúsťuje v jakousi místnost, které vévodí čtyři černé žulové sloupy podpírající mírně klenutý strop. Mezi sloupy stojí oválný mahagonový stůl a na něm se nachází stojan z tepaného kovu na pruty a rákosky. To je ovšem jen pozůstatek starých časů – dnes už nikdo z kolejního vedení nevěří na účinky něčeho tak shovívavého, jako jsou tělesné tresty, stejně jako již není zmijozelská kapitula. Okolo stolu je rozmístěno šest židlí s vysokými opěradly ve stejném dřevěném provedení, neboť zde se odehrávají sezení zmijozelského kolejního vedení a kde v minulosti probíhala setkání Zmijozelské Kapituly, než byla zrušena.

Před začátkem školního roku 2096/97 prošla místnost rekonstrukcí a starodávné prvky doplnila novostavba v podobě výběru pro fretku. Celá zadní třetina kruhovité místnosti je obehnaná dřevěným plotem z tmavého dřeva, který pak v oblouku kopíruje stěny místnosti a ve vzdálenosti asi metr a půl od stěny pokračuje až ke dveřím, kde končí na obou stranách vrátky. Mezi příčky jsou mezery, takže je do výběhu vidět, ač je plot vysoký až do stropu.

Samotný výběh je travnatý a imituje lesní prostředí, jen stromy nahradily suché větve bez listů či jehličí, které buď "rostou" ze země nebo jsou na ní volně položeny. Na větvích jsou kousek nad zemí zavěšeny houpací hamaky různých tvarů i typů. Nechybí ani pařezy s dutinami, šišky na hraní nebo provazy visící ve vzduchu.

Zadní a nejprostornější části výběru dominuje velký kámen aka "skála" s norou. Tam má kolejní mazlíček nachystány také mističky s vodou a krmením, za skálou se pak schovává podestýlka využívaná jako záchod. Pokud se pravidelně nemění, pach z ní se šíří nejen po celém výběhu, ale i místnosti.

Další herní prvek, který se ve výběhu nachází, je dřevěný tunel kroutící se jako had po celém prostoru. V tunelu je nemalé množství děr k prolézání a slouží nejen jako průlezka, ale také skrýš před světem, když je potřeba.

Přesto, že je výběr vysoký tak, že se v něm nemusí krčit ani dospělá osoba, dle schůdků vedoucích podél kamenné zdi od obou vrátek nahoru se dá tušit, že má fretčí sídlo i druhé patro. Schůdky jsou ale malinké stejně jako průlez, do kterého ústí, co se nachází nahoře tedy zůstává nejen studentům skryto.

mapa


© 2009 Sir Thomas Stanley