Poradní síň

Levá boční chodba odbočující z Vnitřní chodby vede do Poradní síně, nazývané též někdy jako Kapitulní síň. Chodba je dlouhá, klenutá se zdmi pokrytými olejomalbami kolejních ředitelů, jež se vystřídali na pomyslném trůně Salazara Zmijozela od znovuotevření Bradavic.

Chodba vyúsťuje v jakousi místnost, které vévodí čtyři černé žulové sloupy podpírající mírně klenutý strop. Mezi sloupy stojí oválný mahagonový stůl a na něm se nachází stojan z tepaného kovu na pruty a rákosky. To je ovšem jen pozůstatek starých časů – dnes už nikdo z kolejního vedení nevěří na účinky něčeho tak shovívavého, jako jsou tělesné tresty, stejně jako již není zmijozelská kapitula. Okolo stolu je rozmístěno šest židlí s vysokými opěradly ve stejném dřevěném provedení, neboť zde se odehrávají sezení zmijozelského kolejního vedení a kde v minulosti probíhala setkání Zmijozelské Kapituly, než byla zrušena.

mapa


© 2009 Sir Thomas Stanley